Ustalenie profilu DNA gołębia

185,00 

Kod produktu: DNA gołąb

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

Do identyfikacji osobniczej oraz potwierdzenia pochodzenia stosowany jest zestaw 16 markerów, rekomendowanych przez Międzynarodowe Towarzystwo Genetyki Zwierząt (ISAG – International Society for Animal Genetics): CliμD01, CliμD11, CliμD16, CliμD17, CliμD19, CliμD35, CliμT02, CliμT13, CliμT17, CliμT43, PIGN4, PIGN57, PIGN10, PIGN12, PIGN15, PIGN26.

Do ustalenia płci wykorzystywany jest marker CHD.

Dokładność genotypowania jest standaryzowana w międzynarodowych testach biegłości, a uzyskany 1 stopień dokładności gwarantuje, że otrzymany certyfikat jest uznawany na całym świecie.

2018-2019 International Pigeon STR Typing Comparison Test

Stosowana metoda, wg procedury badawczej PB07 „IDENTYFIKACJA OSOBNICZA GOŁĘBI W MULTIPLEKSOWYCH SYSTEMACH STR”, spełnia wymogi Polskiego Centrum Akredytacji (AB1587).

ilac-MRA logo PCA AB 1587

W ramach usługi badawczej, dla gołębi oferujemy:

 • ustalenie profilu DNA danego osobnika (genotyp),
 • badanie jednostronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej matce lub ojcu, w tym przypadku badany jest tylko jeden z rodziców),
 • badanie obustronne (potwierdzenie, bądź wykluczenie osobnika po wskazanej parze rodzicielskiej, w tym przypadku badani są obydwojga rodzice),
 • ustalenie płci u młodych gołębi.

Badanie przeprowadzane jest na materiale biologicznym w postaci: wyrwanych z dutką piór, krwi, śladów krwi, wymazów z dzioba lub innych tkanek. Wraz z materiałem biologicznym prosimy o przesłanie do laboratorium wypełnionego zlecenia badania i protokołu pobrania materiału biologicznego.

Raz ustalony profil DNA danego osobnika jest niezmienny w ciągu życia i może być wykorzystany do potwierdzenia pochodzenia jego potomstwa w przyszłości.

Badanie rozpocznie się po jego opłaceniu. Przesłanie kopii potwierdzenia przelewu usprawni procedurę sprawdzania płatności. Istnieje możliwość podpisania umowy z Laboratorium Genetyki Molekularnej i uzyskanie stałego rabatu na badania.

Formularze

 1. Zlecenie badania
 2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA gołębia
 3. Instrukcja pobierania materiału do badań

Płatność

Nasze dane bankowe

 • Bank: PKO BP
 • BIC: BPKOPLPW

Koszt badania jednej  próbki to 185 zł brutto (150,41 zł netto + 34,59 zł VAT).

W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia. Przesłanie kopii potwierdzenia przelewu usprawni procedurę sprawdzania płatności. Istnieje możliwość podpisania umowy z Laboratorium Genetyki Molekularnej i uzyskanie stałego rabatu na badania. W tym celu prosimy o kontakt:

 • Kierownik Laboratorium Genetyki Molekularnej
  prof. dr hab. Katarzyna Ropka-Molik
  katarzyna.ropka@iz.edu.pl
  tel. 666 081 208
 • dr hab. Anna Radko, prof. IZ
  anna.radko@iz.edu.pl
  tel. 666 081 306
 • dr inż. Angelika Mąsior
  angelika.masior@iz.edu.pl
  tel. 666 081 372

Wysyłka

Próbki materiału biologicznego wraz ze zleceniem badania, protokołem pobrania materiału biologicznego oraz potwierdzeniem przelewu prosimy wysłać na adres:

Laboratorium Genetyki Molekularnej
Instytut Zootechniki PIB
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice

Po zakończeniu badania każdy klient otrzymuje certyfikat DNA (oraz ekspertyzę pochodzenia w przypadku badania jednostronnego i obustronnego), który zostaje wysłany na adres wskazany na zleceniu badania. Wysyłka certyfikatów jest w cenie badania.

Kontakt

 • dr inż. Angelika Mąsior
  angelika.masior@iz.edu.pl
  tel. 666 081 372
 • dr hab. Anna Radko prof. IZ
  anna.radko@iz.edu.pl
  tel. 666 081 306